مشعل توربوجت


مشعل توربوجت دوگانه سوز با قابلیت تبدیل به سه گانه طرح Benninghoven آلمان
که برای اولین بار توسط این شرکت در سال 1371 جهت نصب برروی دستگاه های اداره راه و جهاد (80دستگاه) از کشور آلمان وارد شد و هم اکنون سازنده اصلی این مشعل شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران میباشد.
ظرفیت حرارتی این مشعل از 5 میلیون تا 12 میلیون بسته به میزان تولید (از 60 تن تا 160 تن) متغییر میباشد.