تانک قیر


مشخصات فنی تانک قیر
تانک قیر به ظرفیت 50.000 لیتر به مشخصات فنی ذیل :
الف- قطر تانک : 240 سانتیمتر
ب- طول تانک : 5/11 متر
ج- نوع و ضخامت ورق در بدنه :
ورق بدنه 6 میلیمتر ST37
ورق سروته 8 میلیمتر ST37
ورق 6 میلیمتر ST37 از کارخانه فولاد مبارکه
د- نوع مبدل حرارتی و طول آن : لوله 2 اینچ به طول 240 متر
ه- سایر متعلقات : شناور قیر