فیلتر صنعتی

مزایای بگ فیلتر شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران ( طرح COMACO آلمان)
1- حجیم بودن فضای داخلی به حجم تقریبی 100 متر مکعب که موجب ریزش برخی از ذرات غبار قبل از رسیدن به کیسه ها میشود که باعث عمر طولانی کیسه ها و بالا بردن سطح فیلتراسیون و مکش بهتر گردیده.
2- دارای مخزن (مولتی سایکلون) قبل از فیلتر جهت جداسازی درشت دانه های مکش شده که جزء مصالح 0.6 میباشد و سپس درشت دانه توسط اسکرو به داخل الواتور مصالح انتقال داده میشود.

3- فضا سازی آرایش کیسه طوری طراحی شده که تقسیم هوا به طور مساوی امکان پذیر است.
4- دریچه بازدید جهت دسترسی به محفظه زیر کیسه ها با مکانیزم بسیار پیچیده و غیر قابل نفوذ هوا میباشد.

5- طراحی درب های بالای فیلتر جهت دسترسی آسان برای بازدید کلیه کیسه ها و آبندی کامل دربها.
6- کنترل دمای اتومات داخل فیلتر که از حد مجاز بالاتر نباشد جهت طولانی تر شدن عمر کیسه ها.
7- پاگرد اختصاصی جهت بازدید و سرویس شیر برقی ها و اتصالات
مشخصات فنی
- حداکثرمیزان غبار خروجی دودکش < 10 mg/Nm³ (میزا ن استاندارد < 50 mg/Nm³ میباشد)
- سطح فیلتراسیون 384 m²
- دبی مکنده 55000 m³/h
- ابعاد ورودی فیلتر 2.61*0.7m
- ابعاد خروجی فیلتر 2.2*0.5m
- جنس کیسه های غبارگیر Nomex/ Polyamide
- دودکش به قطر 83 سانتیمتر به ارتفاع حدود 14 متر