0%

تانک قیر

مشخصات فنی تانک قیر
تانک قیر به ظرفیت ۵۰.۰۰۰ لیتر به مشخصات فنی ذیل :
الف- قطر تانک : ۲۴۰ سانتیمتر
ب- طول تانک : ۵/۱۱ متر
ج- نوع و ضخامت ورق در بدنه :
ورق بدنه ۶ میلیمتر ST37
ورق سروته ۸ میلیمتر ST37
ورق ۶ میلیمتر ST37 از کارخانه فولاد مبارکه
د- نوع مبدل حرارتی و طول آن : لوله ۲ اینچ به طول ۲۴۰ متر
ه- سایر متعلقات : شناور قیر